UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

GRAD ZAGREB
10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 2,
OIB: 61817894937,
e-pošta: mario.hrgovic@zagreb.hr


UDRUGA ZAGREBAČKIH POLJIČANA „SVETI JURE“
10000 Zagreb, Ilica 48,
OIB: 75100087230,
e-pošta: udruga.zagrebackih.poljicana@gmail.com
Mob. telefon: 091 509 6121JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
10000 Zagreb, Savska cesta 1,
OIB: 92366589656
e-pošta: jvp@vatrogasci-zagreb.hr

CILJ I KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA
Opći je cilj projekta osnažiti razvoj civilnog društva koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifični su ciljevi Poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini, te unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovita odgovora na potrebe lokalnih zajednica u kriznim situacijama. Krajnji su korisnici građani, udruge, institucije lokalne zajednice te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sudjelovanjem u projektu predstavnici suvlasnika i suvlasnici stambenih zgrada, kao ciljana skupina, povećat će znanje o protupožarnoj zaštiti i ponašanju tijekom kriznih situacija uzrokovanih požarom i potresom i time pridonijeti povećanju protupožarne i protupotresne sigurnosti u višestambenim zgradama na području Grada Zagreba.

Preuzmite naš letak
Preuzmite naš brošuru