“ZAJEDNO SMO JAČI U ZAŠTITI OD POŽARA I POTRESA”

Početnu konferenciju je organizirala Udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba na temu “ZAJEDNO SMO JAČI U ZAŠTITI OD POŽARA I POTRESA” sa svojim partnerima kao što su Grad Zagreb kojeg je predstavljao Mario Hrgović, govorio je i gospodin Jembrih ispred Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba te partnerska udruga Udruga zagrebačkih Poljičana “Sveti Jure” sa svojim predsjednikom Markom Ramljakom.
Nositelji projekta i partneri su javnosti predstavili svoje ciljeve i buduće projektne zadatke na kojima Udruga svakodnevno radi, odaziv medija i zainteresiranost za ovu živuću temu je bio velik.
Podizanje svijesti građana, predstavnika suvlasnika i suvlasnika u stambenim zgradama, kao i organizacija civilnog društva o važnosti prevencije i poštivanja propisanih mjera u stambenim zgradama koje se tiču zaštite od požara i potresa bile su glavne teme ovoga okupljanja, prevencija katastrofalnih ishoda sa smrtnim posljedicama u slučajevima požara i potresa su teme koje su se sa stručnim sugovornicima opsežno obradile.