Udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba aktivno provodi Edukacije o požarima i potresima u okviru aktivnosti Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama. U skolopu aktivnosti mapiraju se potrebe lokalne zajednice za upravljanje u kriznim situacijama te se doprinosi većoj sigurnosti i dobrom upravljanju što je jedna od Prioritetnih osi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *